хипохондрия

Голямата опасност пред хипохондриците, която те не виждат

Голямата опасност пред хипохондриците, която те не виждат е че всъщност самото тревожно разстройство хипохондрия  е свързана с 84% по-висок риск от смърт.
Това единствено може да разстрои хората с хипохондрия, очевидно, защото болестта им не е онова, от което се тревожат – било сърце, онкологични или дерматологични заболявания – а самата тревожност.
Изследователите на тази тема са използвали няколко шведски регистъра на населението, за да идентифицират хора, които са получили диагноза хипохондрия между януари 1997 г. и декември 2020 г. и всеки от тях, диагностициран с хипохондрия, е съпоставен по възраст и пол с 10 индивида без разстройството и са били сравнени възрастта и пола на 4129 индивида с хипохондрия на 41 290 индивида без хипохондрия.
Изводите са, че тези с хипохондрия са имали 84% по-висок риск от смъртност по всякаква причина по време на периода на изследването, отколкото тези без нея и по-голямата част от хората с хипохондрия са били диагностицирани с поне едно допълнително психиатрично разстройство (предимно свързани с тревожност и депресивни разстройства) спрямо групата без хипохондрия.
„Взети заедно, тези констатации илюстрират парадокс, при който индивидите с хипохондрия имат повишен риск от смърт въпреки всепроникващите им страхове от заболяване и смърт. В това проучване повечето смъртни случаи могат да бъдат класифицирани като потенциално предотвратими. Отхвърляне на соматичните симптоми на тези индивиди като въображаеми може да има тежки последици“, пишат авторите. Смята се, че хипохондрията е недостатъчно диагностицирана в Швеция (а какво ли остава за България), като само приблизително 4000 случая са регистрирани в рамките на две десетилетия. Изследователите отбелязват също, че не са получили данни от първичната медицинска помощ, мястото, където се диагностицират повечето случаи на хипохондрия.
Извод: хипохондрията е заболяване сама по себе си. Лекувайте се от нея чрез психотерапия и психиатрично лечение, не от болестите, с които ви заблуждава да се интересувате.
.
Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/person-holding-brown-framed-eyeglasses-4098340/