телесна психотерапия

анти стрес упражненията на александър лоуен

александър лоуен е психотерапевт, създал е концепцията за биоенергетиката и най-кратко казано, той върви по пътя, започнат от фройд, продължен от райх и основа на търсенията му е да разбере как тялото се повлиява от стреса (включително и психичните травми в детска възраст).

тези упражнения (може просто да ги следваш, няма нужда от специален превод, дори и да не знаеш английски достатъчно добре), пак са подходящи. привидната им простота обаче дава резултати и след като отделиш тези 10 минути за себе си, ще се почувстваш по-добре.

слушай тялото си…

то е по-умно от теб.

Звездният миг на телесната психотерапия тепърва предстои, защото хората с телефони забравяме да живееме чрез тялото си, а го правим само през очите си.
Тялото е това, което настойчиво ни кани да си починем, но не го слушаме
Не го слушаме когато сме гневни
Кога да ядем и кога да спрем
Тялото знае всичко, но ние сме забравили да го слушаме, затова търсим щастието вън от себе си…

илюстрацията е плакат, продава се тук