творчество за деца

лесен проект за деца, моливи и един лист хартия

какво му трябва, за да стане танц на листа хартия. да подостряш моливи, да имаш опаковъчна хартия и момиченце, което да е готово да ти помогне с рисуването.

оригиналът е на испанската илюстраторка марта алтес (препоръчвам)