психохумор

(нормалният) човек излиза от стаята… а какво правят (вече) диагностицираните

нормалният човек излиза от стаята

хипохондрикът с пъшкане се тътри към вратата

истерикът демонстративно тръшва вратата

нарцисът очаква вратата да се отвори специално за него

катетоникът втренчено гледа към вратата

дементният се лута около вратата

човекът с депресия не вярва изобщо, че вратата може да се отвори

хиперсомникът спи до вратата

параноикът с мания за преследване се измъква от преследвачите си

параноикът с мания за величие се оттегля в покоите си

клаустрофобикът не може да издържа вътре

човекът с множествено разтройство на личността се разотива