психотерапия; александър лоуен; антистрес упражнения; консултации психотерапевт софия

анти стрес упражненията на александър лоуен

александър лоуен е психотерапевт, създал е концепцията за биоенергетиката и най-кратко казано, той върви по пътя, започнат от фройд, продължен от райх и основа на търсенията му е да разбере как тялото се повлиява от стреса (включително и психичните травми в детска възраст).

тези упражнения (може просто да ги следваш, няма нужда от специален превод, дори и да не знаеш английски достатъчно добре), пак са подходящи. привидната им простота обаче дава резултати и след като отделиш тези 10 минути за себе си, ще се почувстваш по-добре.