Блог

Настоящи насоки за превенция на затлъстяването по време на детството и при подрастващите (ДЪЛГА ВЕРСИЯ)

Това е статия  е публикувана в Obesity Facts (Obes Facts 2018;11:263–276); DOI: 10.1159/000486512; Current Guidelines for Obesity Prevention in Childhood and Adolescence; Преводът е с съкращения, които не пречат на целостта на изложението. Автори: Susann Weihrauch-Blüher; Kartin Kromeyer-Hauschild; Christine Graf; Kurt Widhalm; Ulrike Korsten-Reck; Birgit Jödicke; Jana Markert; Manfred James Müller; Anja Moss; Martin Wabitsch; Susanna Wiegand This article is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND) (http://www.karger.com/Services/OpenAccessLicense).

 

Въведение

Затлъстяването при деца и юноши

Наднорменото тегло и затлъстяването в детството и при подрастващите напоследък се превърна в глобален здравен проблем [1, 2]. Въпреки че при настоящата тенденция се наблюдава стагнация при затлъстяването при по-малките деца в предучилищна възраст [3] – за подрастващите разпространението очевидно тендецията е все още към растеж на състоянието [4]. Честотата на кардиометаболичните съпътстващи заболявания [5–9] е значително по-висока при затлъстелите тийнейджъри, а изглежда, че специален рисков фактор е затлъстяването в областта на корема [10]. За съжаление, ограниченият успех на консервативните терапии [11, 12] се отразява в достигането на загуба на тегло, която е определена като 0,05–0,42 ИТМ (стандартна оценка на отклонение от индекса на телесната маса) за 12–24 месеца. Коефициентът на успех ясно корелира с възрастта: по-малките деца имат по-добри резултати [11, 13]

Типове и цели на превенцията

Интервенциите в промоцията на здравето и превенцията целят да се избегнат заболяванията и да се поддържа здравето на общността. Класификацията на СЗО (Световната здравна организация) прави разлика между обща, избирателна и целенасочена интервенция. Програмите за превенция могат да бъдат класифицирани като ориентирани към поведението (индивидуално базирана интервенция) или базирани на общността/околната среда. При втората се прилагат на релевантни за здравето решения; факторите на околната среда, като жилищните квартали, могат да повлияят положително не само на теглото на състоянието, но и на поведението, свързано със здравето [14, 15]. Настоящите подходи за превенция се съсредоточават главно върху поведенчески интервенции, докато настоящите пропуски в превенцията на затлъстяването се състоят главно в областта на интервенционно-базирани интервенции. Досега само с няколко прецизни интервенции са изследвани ефектите и влиянията на (социалната) среда върху дългосрочното развитие на теглото [16].

[Тук авторите дискутират програми, насочени към общественото здраве, които ще опиша с накратко. България е по един от докладите на СЗО на първо място по смъртност, като това се дължи на няколко фактора – ниска продължителност на живота в сравнение с другите европейски страни; отрицателен прираст на населението. Много думи и малко действия в областта на превенцията на обществено значимите заболявания виждам аз като гражданин и професионалист, а повечето от тях, изброени и в тази статия биха имали значение за всички, а също така в дългосрочен план ще има намаляване на тежестта върху здравната система. Такива са:

 • осъзнаване от обществото, че затлъстяването е заболяване;
 • създаване на здравословна среда (например в училищата);
 • образоване през медиите;
 • подобряване на възможностите за физическа активност в училищата и публичните пространства;
 • политическо внимание върху здравните теми (икономически мерки и такива в областта на земеделието);
 • премахване на рекламите на вредни храни по време на детските предавания и по каналите за деца;
 • ранна идентификация на хора в риск през педиатрите и общо практикуващите лекари;
 • чести прегледи и фамилно-базирани програми;
 • промотиране на движението в училище през уроци и други програми с цел увеличаване на физическата активност;
 • предоставяне на уреди и места в училищна среда (площадки, здравословна храна в училище).]

 

Поведенческа превенция

Съобразена спрямо възрастта и базирана на доказани от изследвания данни

Програмите за профилактика за деца имат по-положителен ефект върху ИТМ (индекса за телесна маса), ако децата са по-малки: най-добрите резултати са при деца на възраст от 6 до 12 години. Този извод се прави при мета-анализ на 37 контролирани (рандомизирани и не-рандомизирани) проучвания (27 946 участници) с минимална продължителност на интервенцията от 12 седмици [13].

 

Бебета и деца в предучилищна възраст

Общи препоръки

Мерките за превенция трябва да бъдат насочени към родителите (семейството) и/или полагащите грижи в детските градини и детските градини. Целенасоченото предаване на знания на родители и обгрижващите децата заедно с оптимизирането на хранителното поведение и физическата активност показва най-добър ефект върху теглото на децата в тази възрастова група [17]. Мерките за превенция, които засилват развитието на индивидуалните компетенции за подбор на здравословна храна и повишена физическа активност, са най-полезни за кърмачета и деца в предучилищна възраст. Родителите и обгрижващите, трябва да служат за положителни модели за подражание [18]. В рамките на детска градина, детска градина или дневен център мерките, съчетаващи физическата активност и оптимизирането на предложенията за хранене, както и насърчаването или моделирането на добри хранителни навици, се оказват най-полезни [18]. Опита на здравословен начин на живот в ранна детска възраст се нарежда като ключов фактор за предотвратяване на наднорменото тегло и затлъстяването. Тези фактори за начина на живот включват също разнообразна и балансирана диета, редовна физическа активност, предотвратяване на заседнало поведение (т.е. по време свръхупотреба на медии) и родителско въздържане от тютюнопушене (особено по време на бременност) [19]. Осигуряването на достатъчно време за сън и релакс също има голямо значение за развитието на теглото на децата. Освен това рекламите на храни, специално насочени към децата в предучилищна възраст, има незначително отрицателно влияние. Когато е възможно, премахването (не само) на телевизионни реклами трябва да бъде ограничено или напълно избягвано [19]. Представените тук резултати са обобщени в препоръки за действия за насърчаване на здравословния растеж и развитие на бебета и деца в предучилищна възраст. Те се основават на експертен консенсус, за който са допринесли множество научни общества (немско общество за затлъстяване (DAG), работна група за детско затлъстяване (AGA), немско общество за хранене (DGE), изследователски институт за детско хранене (FKE) и други). [19].

Хранене

Кърменето играе централна роля за предотвратяване на наднорменото тегло и затлъстяването при новородени и кърмачета. Отрицателна корелация между кърменето и проявата на нарушен глюкозен толеранс в по-късна възраст (чак в юношеска възраст) е добре установена [20–23]. Все още обаче не е ясно дали състоянието на теглото на кърмещата майка оказва влияние върху риска на детето да стане затлъстяло или да развие метаболитни рискови фактори [21, 22]. Изследване за поведението при кърменето на жени с нормално тегло, за разлика от затлъстелите, показват че затлъстелите майки кърмят по-рядко и за по-кратки периоди от майките с нормално тегло [25]. Възможните дългосрочни ефекти върху теглото на децата им обаче остават неясни. Научните общества препоръчват изключително кърмене през първите 4-6 месеца [19]. От 1-годишна възраст децата могат и трябва да консумират храненията си на семейната трапеза. Хранителните препоръки за кърмачето и предучилищното дете включват разнообразна диета с обилни напитки (вода и неподсладени/без захар напитки), достатъчно растителни храни (зеленчуци, плодове, пълнозърнести продукти, картофи), ограничени храни на животни произход (мляко, млечни продукти, месо, риба, яйца) и ниска консумация на захар и сладкиши (таблица 2) [19]. Особено децата от предучилищна възраст трябва да консумират само храни и напитки с ниско съдържание на захар: в няколко проучвания е доказана връзката между допълнителния прием на захар – предимно в безалкохолни напитки – с развитието на наднормено тегло и затлъстяване [25–27]. След предучилищната възраст съществува тясна и пряка зависимост между развитието на затлъстяване и размера на храненията и консумацията на нездравословни закуски между храненията. Осигуряването на здравословни хранителни навици изисква въвеждането на нови и здравословни храни точно толкова, колкото осигуряването на самото снабдяване с храна [19].

 

Препоръки за превенция на затлъстяването и наднорменото тегло при кърмачета и деца в предучилищна възраст

Хранене

 • До 1-годишна възраст детето трябва да започне да се храни, седнало, заедно със семейството си
 • Да му се дава възможност да опитва нови здравословни храни
 • Да се създаде добра среда за хранене (напр. положителна атмосфера, без външноразсейване: напр. TV, телефон)
 • Разнообразна диета с много напитки (вода или неподсладени напитки (тук се имат предвид сокчета, дори натурални, дори само за вкус), както и такива без захар.
 • Растителни храни (зеленчуци, плодове, картофи, пълнозърнести храни и продукти)
 • Ограчаване на животинските продукти до препоръчаните от педиатрите (мляко и млечни продукти, риба, яйца)
 • Много ограничена добавена захар и сладкиши
 • Внимателно наблюдение на съдържанието на захар в храни и напитките

 

Физическа активност и спорт

 • За деца 3–5 години: поне 60 мин. структурирана физическа активност ежедневно
 • По-малки от 3 години: От 60 мин. до няколко часа неструктурирано физическа дейност; ограничете неактивността до по-малко от 60 минути (т.е. да не се гледа тв или друго занимание повече от този период без движение), извън съня
 • Училищна възраст: минимум 60 минути от умерена до интензивна физическа активност ежедневно или поне 10 000 стъпки на ден
 • Подрастващи: минимум 90 минути от умерено до интензивно физическо активност ежедневно или поне 10 000 стъпки на ден
 • Придобиване на основни двигателни умения като основа за бъдещи физически умения, сръчност и активност

Медии (тв, телефони и таблети)

С всеки допълнителен час консумация на телевизия разпространението на затлъстяването при децата се увеличава с 2% [30].

 • Без телевизори в детските стаи
 • Ограничаване достъпа на медии и спрямо възраст
 • За деца до 3 години: 0 минути
 • За деца  3–6 години: 30 минути максимум

 

Ранна училищна възраст

Общи препоръки

Програмите за профилактика, базирани в училище, предлагат успешни подходи за превенция на затлъстяването, поради редовния контакт между деца и учители. Докато изключителните хранителни интервенции или програми, насочени единствено към физическата активност, показват само незначителни ефекти в училищната среда по отношение на дългосрочен резултат, комбинацията от двете демонстрира ясен ефект върху състоянието на теглото [33]. Програмите, базирани в училище, предлагани за повече от 1 година, имат най-благоприятен ефект върху теглото и състоянието, свързани със затлъстяването. Следните стратегии са доказани като най-благоприятни за училищната интервенция за превенция на затлъстяването: – интервенции в училища, включващи здравословно хранително поведение, физическа активност и самовъзприятие, както и участие на родителите [33–35] – увеличаване на броя на часове за физическо възпитание в училищата и развитие на обширни двигателни умения, започващи от предучилищна възраст [13] – Подобряване на качеството на предложенията за хранене в училище [13] – Намаляване на консумацията на захарни напитки чрез предлагане на чешми за пиене [27] ,

 

Хранене

Хранителните препоръки за деца в училищна възраст съдържат разнообразна диета, както беше разгледано по-рано в раздела за бебета и деца в предучилищна възраст. Няколко изследвания допълнително показват тясна връзка между увеличения прием на безалкохолни напитки, храна с висока енергийна плътност и / или консумация на бърза храна от една страна и развитието на наднормено тегло / затлъстяване от друга [25–27]. Затова консумацията на захарни напитки трябва да се избягва или поне силно да се ограничава и за деца в училищна възраст. За да се увеличи консумацията на вода в началните училища, проучването „trinkfit“ комбинира мярка за превенция, ориентирана към поведение (учебни единици) и мярка за превенция, ориентирана към околната среда (чешмички за пиене). Само 1 година след прилагането рискът от наднормено тегло в интервенционната група е значително по-нисък, отколкото в контролната група [27]. През 2014 г. DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Германско общество за хранене) състави стандарти за качество за профилактика на състоянието в училищата по отношение на балансирано предлагане на кетъринг, което насърчава здравословното хранене (www.schuleplusessen.de/service/medien. Html # c246 ).

 

Физическа активност

Дейности и спорт

За децата в училищна възраст бяха представени няколко препоръки за физическа активност от международни експертни дружества и здравни организации (Световна здравна организация (СЗО), Европейска асоциация за изследване на затлъстяването (EASO), Националният институт за здраве и клинични постижения (NICE)). Те предлагат, въз основа на настоящите международни данни, минимум 60 минути на ден от умерена до интензивна физическа активност или поне 10 000 стъпки на ден [36]. Препоръките за Германия, базирани на националния експертен консенсус, дори надхвърлят това: децата в училищна възраст в Германия трябва да упражняват поне 90 минути на ден (например няколко 15 минути периоди на непрекъсната дейност) или минимум 12 000 стъпки). Освен това трябва да се насърчават ежедневните процедури, като активен метод за достигане до училище (например ходене или колоездене) [32].

 

Консумация на медии

Експертният консенсус за консумация на медии предполага препоръка, адаптирана към възрастта за Германия: До 11-годишна възраст потреблението на медии трябва да бъде ограничено до 60 минути на ден. След 12-годишна възраст не трябва да се надвишават 120 минути / ден [32]

 

Хранене

 • Разнообразна, балансирана диета:
 • Вода или подсладени напитки без захар
 • Разнообразни растителни храни (зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни) продукти, картофи)
 • Много ограничени захар и сладкиши, съобразени с възрастта размери на порциите
 • Ограничаване или премахване на подсладени напитки
 • Без дребни неща за хранене между храненията
 • Създаване на здравословна, балансирана програма за училищно хранене

 

Физическа активност и спорт

 • Дневна физическа активност от поне 90 минути (възможно и в периоди от 15 минути за издръжливост и интервални тренировки)
 • Минимум 12 000 стъпки на ден
 • Ограничаване на заседналата активност до максимум 2 часа на ден

 

Консумация на медии

 • Ограничаване на потреблението на медии, както и заседналото свободно време според възрастта:
 • За деца 7-11 години: максимум 60 минути

 

Подрастващи

Целите на интервенцията за подрастващите са също засилване на физическата активност, оптимизиране на хранителните навици и намаляване на консумацията на медии. По-специално, приемът на подсладени напитки представлява огромен рисков фактор за развитие на затлъстяване в тази възрастова група: Проучването на Дортмундската хранителна и антропометрична надлъжно проектирана (DONALD) изследва връзката между консумацията на безалкохолни напитки и състоянието на теглото за период от 5 години при немските младежи. Повишената консумация на подсладени напитки (безалкохолни напитки и сокове) предизвика значително увеличение на ИТМ-SDS. Този ефект бил дори по-ясно видим при момичетата, отколкото при момчетата [37]. Германският експертен консенсус за юноши над 12 години препоръчва 90 мин./ден физическа активност и максимум 120 мин./ден прекарано време пред екраните [32]. Проучванията на мерките за превенция в тази възрастова група показват положителни ефекти по отношение на теглото и други маркери за затлъстяване като обиколката на талията, за интервенции, съдържащи трансфер на знания, заедно с интердисциплинарен подход. Директният трансфер на знания на подрастващите (вместо чрез родители или учители, както се препоръчва за по-младите възрастови групи) изглежда обещаващ подход, поради нарастващата самостоятелност на подрастващите по отношение на начина на живот и поставяне на цели. Вътрешната мотивация на подрастващите също има голямо значение, много повече, отколкото в по-младите възрастови групи, където мотивацията е до голяма степен външна и се движи от родители и учители [38].

 

Заключение

Тъй като стратегиите за превенция на наднорменото тегло и затлъстяването в детска и юношеска възраст са недостатъчни в повечето страни досега и поне частично недостатъчни, преосмислянето и преразглеждането на наличните насоки и препоръки е задължително. Спешно са необходими преференциални подходи, основани на общността/околната среда, както е посочено по-горе. Те обаче не могат сами да противодействат на епидемията от затлъстяване в сложната ни обезогенна среда. Прилагането на изброените по-горе мерки изисква здравословни пространства за живот, напр. близки детски площадки и паркове за деца и юноши, свободно достъпни фонтани за пиене в детски центрове и училища, обвързващи стандарти за качество на предложения за хранене в детски градини и училища и други мерки за превенция, насочена към околната среда. Заключенията на метаанализите правят тези решения на образователната и здравната политика и последващите произтичащи от тях дейности абсолютно жизненоважни. В превенцията на затлъстяването политиците, които вземат решения, трябва да участват, за да създадат и финансират цялостни, взаимосвързани системи за подкрепа за превенция на затлъстяването, базирана на поведението и общността / околната среда.

 

Референции

1 Han J, Lawlor D, Kimm S: Childhood obesity. Lancet 2010; 375: 1737–1748.
2 World Health Organization: Obesity and Overweight. 2017. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/
detail/obesity-and-overweight. (last accessed June 12, 2018).
3 Olds T, Maher C, Zumin S, et al: Evidence that the prevalence of childhood overweight is plateauing: data from
nine countries. Int J Pediatr Obes 2011; 6: 342–360.
4 Blüher S, Meigen C, Gausche R, et al: Age-specific stabilization in obesity prevalence in German children: A
cross-sectional study from 1999 to 2008. Int J Pediatr Obes 2011; 6 e199–206.
5 Holl R, Hoffmeister U, Thamm M, et al: Does obesity lead to a specific lipid disorder? Analysis from the German/
Austrian/Swiss APV registry. Int J Pediatr Obes 2011; 6: 53–58.
6 Patel D, Srinivasan S, Xu J, et al: Persistent elevation of liver function enzymes within the reference range is
associated with increased cardiovascular risk in young adults: the Bogalusa Heart Study. Metabolism 2007;
56: 792–798
7 Pervanidou P, Akalestos A, Bastaki D, et al: Increased circulating high-sensitivity Troponin T concentrations
in children and adolescents with obesity and the metabolic syndrome: a marker for early cardiac damage?
Metabolism 2013; 62: 527–531.
8 Wiegand S, Keller K, Röbl M, et al: Obese boys at increased risk for nonalcoholic liver disease: evaluation of
16,390 overweight or obese children and adolescents. Int J Obes (Lond) 2010; 34: 1468–1474.
9 Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, et al: The metabolic syndrome in children and adolescents. Lancet 2007; 369:
2059–2061.
10 Blüher S, Molz E, Wiegand S, et al: Body mass index, waist circumference, and waist-to-height ratio as predictors
of cardiometabolic risk in childhood obesity depending on pubertal development. J Clin Endocrin Metab 2013;
98: 3384–3393.
11 Mühlig Y, Wabitsch M, Moss A, et al: Weight loss in children and adolescents. Dtsch Arztebl Int 2014; 111:
818–824.
12 Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H, et al: Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database
Syst Rev 2009; 1:CD001872.
13 Waters E, de Silva-Sanigorski A, Hall B, et al: Interventions for preventing obesity in children. Cochrane
Database Syst Rev 2011; 12:CD001871.
14 Lange D, Wahrendorf M, Siegrist J, et al: Associations between neighbourhood characteristics, body mass
index and health-related behaviours of adolescents in the Kiel Obesity Prevention Study: a multilevel analysis.
Eur J Clin Nutr 2011; 65: 711–719.
15 Ludwig J, Sanbonmatsu L, Gennetian L, et al: Neighborhoods, obesity, and diabetes-a randomized social experiment.
N Engl J Med 2011; 365: 1509–1519.
16 Plachta-Danielzik S, Kehden B, Landsberg B, et al: Attributable risks for childhood overweight: evidence for
limited effectiveness of prevention. Pediatrics 2012; 130:e865–871.
17 Klein D, De Toia D, Weber S, et al: Effects of a low threshold health promotion intervention on the BMI in preschool
children under consideration of parental participation. J Clin Nutr Metab 2010; 5:e125–e131.
18 Summerbell C, Moore J, Vögele C, et al: Evidence-based recommendations for the development of obesity
prevention programs targeted at preschool children. Obes Rev 2012; 13: 129–132
19 Koletzko B, Armbruster M, Bauer C, et al: Nutrition and physical activity in children from 1–3 years old. Recommendations
by the network ‘Healthy Start – Young Family Network’ (in German). Monatsschr Kinderheilkd
2013; 13: 1–16.
20 Arenz S, Ruckerl R, Koletzko B, et al: Breast-feeding and childhood obesity – a systematic review. Int J Obes
Relat Metab Disord 2004; 28: 1247–1256.
21 Evelein A, Geerts C, Visseren F, et al: The association between breastfeeding and the cardiovascular system in
early childhood. Am J Clin Nutr 2011; 93: 712–718.
22 Robinson S, Marriott L, Crozier S, et al; Southampton Women’s Survey Study Group: Variations in infant
feeding practice are associated with body composition in childhood: a prospective cohort study. J Clin Endocrinol
Metab 2009; 94: 2799–2805.
23 Wu T, Chen P: Health consequences of nutrition in childhood and early infancy. Pediatr Neonatol 2009; 50:
135–142:
24 Marchi J, Berg M, Dencker A, et al: Risks associated with obesity in pregnancy, for the mother and baby: a
systematic review of reviews. Obes Rev 2015; 16):621–638.
25 Fiorito L, Marini M, Francis L, et al: Beverage intake of girls at age 5 y predicts adiposity and weight status in
childhood and adolescence. Am J Clin Nutr 2009; 90: 935–942.
26 Kavey R: How sweet it is: sugar-sweetened beverage consumption, obesity, and cardiovascular risk in
childhood. J Am Diet Assoc 2010; 110: 1456–1460.
27 Muckelbauer R, Libuda L, Clausen K, et al: A simple dietary intervention in the school setting decreased incidence
of overweight in children. Obes Facts 2009; 2: 282–285.
28 Skouteris H, Aquila D, Baur L, et al: Physical activity guidelines for preschoolers: a call for research to inform
public health policy. Med J Austr 2012; 196: 174–177.
29 Tremblay M, Leblanc A, Carson V, et al: Canadian physical activity guidelines for the early years (aged 0–4
years). ApplPhysiol Nutr Metab 2012; 37: 345–369.
30 Dietz WJ, Gortmaker S: Do we fatten our children at the television set? Obesity and television viewing in
children and adolescents. Pediatrics 1985; 75: 807–812.
31 Wahi G, Parkin P, Beyene J, et al: Effectiveness of interventions aimed at reducing screen time in children: a
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med 2011; 165:
979–986.
32 Graf C, Beneke R, Bloch W, et al: Recommendations for promoting physical activity for children and adolescents
in Germany. A consensus statement. Obes Facts 2014; 7: 178–190.
33 Hoelscher D, Kirk S, Ritchie L, et al: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: interventions for the
prevention and treatment of pediatric overweight and obesity. J Acad Nutr Diet 2013; 113: 1375–1394.
34 Sobol-Goldberg S, Rabinowitz J, Gross R: School-based obesity prevention programs: a meta-analysis of
randomized controlled trials. Obesity (Silver Spring) 2013; 21: 2422–2428.
35 Muller MJ, Danielzik S, Pust S: School- and family-based interventions to prevent overweight in children. Proc
Nutr Soc 2005; 64: 249–254.
36 Tudor-Locke C, Craig C, Beets M: How many steps/day are enough? for children and adolescents. Int J Behav
Nutr Phys Act 2011; 8: 78.
37 Libuda L, Alexy U, Sichert-Hellert W, et al: Pattern of beverage consumption and long-term association with
body-weight status in German adolescents – results from the DONALD study. Br J Nutr 2008; 99: 1370–1379.
38 Haynos A, O’Donohue W: Universal childhood and adolescent obesity prevention programs: review and
critical analysis. Clin Psychol Rev 2012; 32: 383–399.
39 Zhou Y, Emerson J, Levine R, et al: Childhood obesity prevention interventions in childcare settings: systematic
review of randomized and nonrandomized controlled trials. Am J Health Promot 2013; 28:e92–103.
40 Hesketh K, Campbell K: Interventions to prevent obesity in 0–5 year olds: an updated systematic review of the
literature. Obesity (Silver Spring) 2010; 18: 27–35.
41 Logan S, Robinson L, Wilson A, et al: Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness
of motor skill interventions in children. Child Care Health Dev 2 2012; 38: 305–315.
42 Harris K, Kuramoto L, Schulzer M, et al: Effect of school-based physical activity interventions on body mass
index in children: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 719–726.
43 Silveira J, Taddei J, Guerra P, et al: The effect of participation in school-based nutrition education interventions
on body mass index: a meta-analysis of randomized controlled community trials. Prev Med 2013; 56: 237–243.
44 Lavelle H, Mackay D, Pell J: Systematic review and meta-analysis of school-based interventions to reduce body
mass index. J Public Health (Oxf) 2012; 34: 360–369-
45 Simon C, Shweitzer B, Oujaa M, et al: Successful overweight prevention in adolescents by increasing physical
activity: a 4-year randomized controlled intervention. Int J Obes 2008; 32: 1489–1498.
46 Singh A, Chin A, Paw M, et al: Dutch obesity intervention in teenagers: Effectiveness of a school-based program
on body composition and behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 309–317.
47 Gortmaker S, Peterson K, Wiecha J, et al: Reducing obesity via a school-based interdisciplinary intervention
among youth: Planet Health. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153: 409–418.
48 Swinburn B, Egger G, Raza F: Dissecting obesogenic environments: the development and application of a
framework for identifying and prioritizing environmental interventions for obesity. Prev Med 1999; 29: 563–
570.
19 Koletzko B, Armbruster M, Bauer C, et al: Nutrition and physical activity in children from 1–3 years old. Recommendations
by the network ‘Healthy Start – Young Family Network’ (in German). Monatsschr Kinderheilkd
2013; 13: 1–16.
20 Arenz S, Ruckerl R, Koletzko B, et al: Breast-feeding and childhood obesity – a systematic review. Int J Obes
Relat Metab Disord 2004; 28: 1247–1256.
21 Evelein A, Geerts C, Visseren F, et al: The association between breastfeeding and the cardiovascular system in
early childhood. Am J Clin Nutr 2011; 93: 712–718.
22 Robinson S, Marriott L, Crozier S, et al; Southampton Women’s Survey Study Group: Variations in infant
feeding practice are associated with body composition in childhood: a prospective cohort study. J Clin Endocrinol
Metab 2009; 94: 2799–2805.
23 Wu T, Chen P: Health consequences of nutrition in childhood and early infancy. Pediatr Neonatol 2009; 50:
135–142:
24 Marchi J, Berg M, Dencker A, et al: Risks associated with obesity in pregnancy, for the mother and baby: a
systematic review of reviews. Obes Rev 2015; 16):621–638.
25 Fiorito L, Marini M, Francis L, et al: Beverage intake of girls at age 5 y predicts adiposity and weight status in
childhood and adolescence. Am J Clin Nutr 2009; 90: 935–942.
26 Kavey R: How sweet it is: sugar-sweetened beverage consumption, obesity, and cardiovascular risk in
childhood. J Am Diet Assoc 2010; 110: 1456–1460.
27 Muckelbauer R, Libuda L, Clausen K, et al: A simple dietary intervention in the school setting decreased incidence
of overweight in children. Obes Facts 2009; 2: 282–285.
28 Skouteris H, Aquila D, Baur L, et al: Physical activity guidelines for preschoolers: a call for research to inform
public health policy. Med J Austr 2012; 196: 174–177.
29 Tremblay M, Leblanc A, Carson V, et al: Canadian physical activity guidelines for the early years (aged 0–4
years). ApplPhysiol Nutr Metab 2012; 37: 345–369.
30 Dietz WJ, Gortmaker S: Do we fatten our children at the television set? Obesity and television viewing in
children and adolescents. Pediatrics 1985; 75: 807–812.
31 Wahi G, Parkin P, Beyene J, et al: Effectiveness of interventions aimed at reducing screen time in children: a
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med 2011; 165:
979–986.
32 Graf C, Beneke R, Bloch W, et al: Recommendations for promoting physical activity for children and adolescents
in Germany. A consensus statement. Obes Facts 2014; 7: 178–190.
33 Hoelscher D, Kirk S, Ritchie L, et al: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: interventions for the
prevention and treatment of pediatric overweight and obesity. J Acad Nutr Diet 2013; 113: 1375–1394.
34 Sobol-Goldberg S, Rabinowitz J, Gross R: School-based obesity prevention programs: a meta-analysis of
randomized controlled trials. Obesity (Silver Spring) 2013; 21: 2422–2428.
35 Muller MJ, Danielzik S, Pust S: School- and family-based interventions to prevent overweight in children. Proc
Nutr Soc 2005; 64: 249–254.
36 Tudor-Locke C, Craig C, Beets M: How many steps/day are enough? for children and adolescents. Int J Behav
Nutr Phys Act 2011; 8: 78.
37 Libuda L, Alexy U, Sichert-Hellert W, et al: Pattern of beverage consumption and long-term association with
body-weight status in German adolescents – results from the DONALD study. Br J Nutr 2008; 99: 1370–1379.
38 Haynos A, O’Donohue W: Universal childhood and adolescent obesity prevention programs: review and
critical analysis. Clin Psychol Rev 2012; 32: 383–399.
39 Zhou Y, Emerson J, Levine R, et al: Childhood obesity prevention interventions in childcare settings: systematic
review of randomized and nonrandomized controlled trials. Am J Health Promot 2013; 28:e92–103.
40 Hesketh K, Campbell K: Interventions to prevent obesity in 0–5 year olds: an updated systematic review of the
literature. Obesity (Silver Spring) 2010; 18: 27–35.
41 Logan S, Robinson L, Wilson A, et al: Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness
of motor skill interventions in children. Child Care Health Dev 2 2012; 38: 305–315.
42 Harris K, Kuramoto L, Schulzer M, et al: Effect of school-based physical activity interventions on body mass
index in children: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 719–726.
43 Silveira J, Taddei J, Guerra P, et al: The effect of participation in school-based nutrition education interventions
on body mass index: a meta-analysis of randomized controlled community trials. Prev Med 2013; 56: 237–243.
44 Lavelle H, Mackay D, Pell J: Systematic review and meta-analysis of school-based interventions to reduce body
mass index. J Public Health (Oxf) 2012; 34: 360–369-
45 Simon C, Shweitzer B, Oujaa M, et al: Successful overweight prevention in adolescents by increasing physical
activity: a 4-year randomized controlled intervention. Int J Obes 2008; 32: 1489–1498.
46 Singh A, Chin A, Paw M, et al: Dutch obesity intervention in teenagers: Effectiveness of a school-based program
on body composition and behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 309–317.
47 Gortmaker S, Peterson K, Wiecha J, et al: Reducing obesity via a school-based interdisciplinary intervention
among youth: Planet Health. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153: 409–418.
48 Swinburn B, Egger G, Raza F: Dissecting obesogenic environments: the development and application of a
framework for identifying and prioritizing environmental interventions for obesity. Prev Med 1999; 29: 563–
570.

 

Снимка Саша Лазарев from Pexels

 

 

2 Comments

 • затлъстяване | Детелина Стаменова | Психотерапевт

  […] Това е съкратената версия на препоръките за хранене, физическа активност и консумация на медии (включително и социални), взети от статията Current Guidelines for Obesity Prevention in Childhood and Adolescence (линк към нея по-долу в текста) и по-точно таблици 2  и 3.  Дългата версия също е публикувана в блога ми, тук.  […]

 • затлъстяване | Детелина Стаменова | Психотерапевт

  […] Това е съкратената версия на препоръките за хранене, физическа активност и консумация на медии (включително и социални), взети от статията Current Guidelines for Obesity Prevention in Childhood and Adolescence  и по-точно таблици 2  и 3.  Дългата версия също е публикувана в блога ми. […]

 • Оставете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.