xlntCoaching

За-Действането

Всяко нещо, което сме направили, преди това е било само план. Но защо за едни между речено и сторено не е толкова голяма паузата, както при други?  Какво отличава добрите решения? Как ги взимаме? Кои са нашите ценности? Кои са личните ни убеждения, които ни спират и онова, което може да ни увери, че решението, което искаме да вземеме е точното?

Коучингът за успешни хора на лидерски и управленски позиции отдавна е стандартна практика за повече от половината компании във Fortune 1000. Днес, повече от всякога, за мениджърите предизникателствата са в различни сфери и затова повече от всякога позициите, които изискват високи резултати се нуждаят от добър персонален коучинг.

xlntCoaching 

Ако управлявате собствен бизнес или сте на висока позиция и търсите своя xlntCoach, можете да срещнете с нас Вашите ресурси, а ние да направим така, че да откриете какви са най-точните Ви действия, за да победите и да се адаптирате в бизнес средата. Ще се научите как да структурирате тезите си, да подобрите уменията си в подкрепа на позитивно асертивно поведение и ще развиете вътрешната лидерска позиция.

Независимо дали влизате в нова си позиция, имате затруднения със служителите си или търсите как да подобрите лидерските си умения, коучингът е един от доказаните начини за подпомагане в бизнес среда.

Какво е xlntCoaching

Срещи лице-в-лице между двама професионалисти, обикновено на сериозни позиции като CEO, директор, мениджър и коуч. Подобно на лидерския и бизнес коучинг xlntCoаching е персонален, конфиденциален и насочен към постигането на резултати процес. По време на Вашите xlntCoаching сесии няма да получите психологически консултации, нито ще бъдете позитивирани да мислите „хубави неща“.

Ползите от xlntCoaching

Ползите от общуването с коуч-професионалисти могат да бъдат огромни, не само за Вас, но и за решенията, които ще вземете. С такава помощ ще получите яснота в професионалната ситуация, която Ви тревожи, ще се концентрирате да мислите трезво и така ще вземете най-добре решения. Клиентите ни дотук споделят, че след xlntCoaching сесиите си, са изчистили актуалните си проблеми и са тръгнали към постигането на отлагани или сега дефинирани нови цели.

“Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто – да го направиш”

Николай Хайтов

Какво може да очаквате от xlntCoaching

100% подкрепа, здравомислена, директна, откровена и неосъдителна. Ще Ви бъдат поставяни голям брой от въпроси, ще бъдете предизвиквани да мислите и да излезете извън зоната си на комфорт, като ще Ви помогнем да останете спокойни, отговорни към себе си, целите, които си поставяте и да вземете решения, които Ви дават с увереност.

xlntCoaching подходът е фокусиран към решения и като такъв изисква 100% включване от Ваша страна в осъществяването на поставените реалистични цели, които се следят с Вашия коуч чрез силни системни инструменти по добре структуриран начин, за да преодолеете турболентността, която Ви е довела до нашите услуги.

Продължителност

Първата xlntCoaching сесия продължава 70 минути. Последващите са 45 минути. Броят им се определя от целите или целта, които си поставяте и мнението на xlntCoaching за колко време може да бъдат постигнати. Първите 2-3 сесии дават цялостна идея за Вас и тогава въпроса може да бъде дискутиран отново. Срещите са веднъж до два пъти месечно.

За повече информация може да се обадите на 0888 388 912 или да ни пишете чрез тази форма.